Maandelijkse archieven: september 2020

Koroneiki, The Royal Olive Flavour

The milling of Nestor's olives

Koroneiki – De koninklijke smaak Koning Nestor van het mythische land Pylos Koning Nestor, de zoon van Nelios, was een van de Achaeïsche stamhoofden die, volgens de Ilias, met zijn vloot van 90 zwarte schepen naar Troje ging om Menelaus ‘vrouw Helen terug te halen uit Paris, en was een van de weinigen die veilig […]

Chemical Caracteristics of EVOO

Chemical Caracteristics of EVOO

Chemical Characteristics of EVOO Olive oil is composed mainly of triacylglycerols (triglycerides or fats) and contains small quantities of free fatty acids (FFA), glycerol, phosphatides, pigments, flavor compounds, sterols, and microscopic bits of olive. Triacylglycerols are the major energy reserve for plants and animals. Chemically speaking, these are molecules derived from the natural esterification of […]

error: Content is protected !!
Contact Contact